Mỏ Ba là xóm đặc biệt khó khăn, có 6 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mông. Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi; lắp đặt 10 bộ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng làng quê tại khu trung tâm xóm. Đoàn viên các đơn vị cũng hỗ trợ người dân xóm Mỏ Ba chuyển đổi số trên điện thoại thông minh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là gần 20 triệu đồng.

[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
Con đường lên với xóm Mỏ Ba vẫn còn rất khó khăn.
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
Nhiều hoạt động được triển khai trong Tháng Thanh niên 2023 hướng về nhân dân những vùng còn nhiều khó khăn.
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
Đồng chí Triệu Thế Thuần, Bí thư Chi đoàn Đài PT-TH Thái Nguyên cảm ơn sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương và bà con nhân dân xóm Mỏ Ba, xã Tân Long để chương trình được triển khai hiệu quả.
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
Người dân xóm Mỏ Ba vui mừng, phấn khởi tham gia các hoạt động
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
Người dân được làm các xét nghiệm, tiểu đường, huyết áp và được nhận thuốc bổ miễn phí.
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
Đoàn viên thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ người dân xóm Mỏ Ba đăng ký các ứng dụng số trên điện thoại thông minh.
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
10 bộ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Điểm trường Mỏ Ba và khu trung tâm xóm.
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia lắp đặt đèn năng lượng mặt trời.
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
.
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
[Photo] Nhiều hoạt động tình nguyện trong Tháng thanh niên 2023
Các bộ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt sẽ hỗ trợ tích cực cho nhân dân, không chỉ trong hoạt động chiếu sáng, mà còn góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, phần việc thanh niên nhằm góp phần sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đồng thời tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời tạo ra những công trình, phần việc thanh niên trong Tháng Thanh niên năm 2023.