Tính đến hết tháng 7/2023, huyện Định Hóa đã có 16/22 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 73% so với mục tiêu Đề án. Đối với 6 xã thực hiện đạt chuẩn NTM; 3 xã NTM nâng cao trong năm 2023, số tiêu chí đã đạt từ 13-16 tiêu chí/xã. Số tiêu chí còn lại cơ bản đạt trên 65% theo yêu cầu tiêu chí.

Đối với 8 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015-2021: Đến nay, số tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, đạt từ 14 - 16 tiêu chí/xã; số tiêu chí còn lại cơ bản đạt trên 65% theo yêu cầu bộ tiêu chí mới. Đối với tiêu chí cấp huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Quy hoạch, Kinh tế và Môi trường, huyện đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm và đảm bảo đến cuối năm (tháng 10 và tháng 11) sẽ hoàn thiện.

Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Trung tâm huyện Định Hoá ngày nay.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Các con đường tại khu trung tâm huyện cũng được tôn tạo.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Đường giao thông các xã vùng sâu được cải thiện rõ rệt.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Huyện đã tập trung hoàn thành tiêu chí giáo dục.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Trường THCS Chợ Chu được nâng cấp khang trang.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Nhà khám chữa bệnh khang trang, hiện đại trị giá trên 50 tỷ đồng do các nhà tài trợ đầu tư theo Biên bản ghi nhớ số 111/BB-VPQH ngày 15/3/2022 của Văn phòng Quốc hội.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Các đoạn đường của nhiều xóm, phố đều đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Bà con dọn vệ sinh đường và cắt tỉa, chăm sóc hoa trồng ven đường.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Công trình công viên cây xanh, điểm nhấn của huyện để về đích NTM đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Lãnh đạo huyện cùng các đại biểu thăm quan công trình sân lễ hội và công viên cây xanh tại thị trấn Chợ Chu đang được hoàn thiện.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Định Hóa là địa phương có diện tích chè đứng thứ 4 của tỉnh, những năm qua cùng với việc khuyến khích phát triển các làng nghề trồng, chế biến chè, huyện còn đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển cây chè bền vững.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Huyện Định Hóa xác định Quế tiếp tục là cây trồng chủ lực và dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân về giống.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Định Hoá.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Sản phẩm nông nghiệp sạch được trưng bày tại Nhà đón tiếp, trưng bày ATK Định Hóa.
Định Hóa: Tiến sát tới đích huyện Nông thôn mới
Khai thác các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của Định Hóa để phát triển du lịch gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo hướng bền vững./.