Những hình ảnh tại triển lãm:

[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm .
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
Ban Tổ chức trao chứng nhận cho đại diện Hội Văn học nghệ thuật của các tỉnh tham gia Triển lãm.
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
Tặng hoa chúc mừng các tác giả đoạt giải thưởng.
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
Triển lãm thu hút đông đảo công chúng yêu mỹ thuật đến tham quan.
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
Trải nghiệm tham quan Triển lãm online 3D thông qua máy vi tính.
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày.
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
[Photo] Dấu ấn mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc
Tọa đàm chuyên môn “Mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc trong đời sống mỹ thuật đương đại”.