Phiên họp thứ 23 của UBND tỉnh Thái Nguyên
Phiên họp thứ 23 UBND tỉnh Thái Nguyên

Tình hình kinh tế - xã hội quý II/2023 trên địa bàn diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn ước đạt 5,17% so với cùng kỳ (kế hoạch là 8%); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 405 nghìn tỷ đồng, bằng 39,6% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 14,07 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ, bằng 40,44% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, bằng 41,4% năm dự toán tỉnh giao; giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, bằng 51,2% kế hoạch năm… Phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu chính đạt thấp và đề xuất các giải pháp cần được quan tâm thực hiện trong thời gian tới là yêu cầu đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tại Phiên họp lần thứ 23 của UBND tỉnh.

Thông tin chi tiết về Phiên họp sẽ được cập nhật trong Chương trình thời sự truyền hình lúc 19h45 ngày 8/6/2023 của Đài PT-TH Thái Nguyên./.