Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Toàn cảnh Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2022

Xác định tầm quan trọng của công tác đối ngoại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác đối ngoại trên cả 3 mặt: đối ngoại đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị đã được triển khai một số văn bản mới về công tác đối ngoại nhân dân. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được thông tin về tình hình thế giới, khu vực cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam trong thời gian qua. Với góc nhìn đa chiều từ đó, khẳng định tính đúng đắn về đường lối đối ngoại của đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng./.