Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội lần thứ VIII đề ra: hằng năm, có trên 66% hộ hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có gần 58% đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 100% hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt 100% nghị quyết; các cấp Hội đã xây dựng được 325 mô hình kinh tế tập thể, đạt 361% chỉ tiêu nghị quyết; nông dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Bà Hoàng Thị Hải, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai cho biết: "Tôi là hội viên của Hội Nông dân Võ Nhai, một huyện khó khăn của tỉnh, nên vẫn còn hạn chế về kỹ thuật và khoa học. Trước những khó khăn như vậy, Hội nông dân tỉnh đã luôn đồng hành giúp đỡ người dân trong việc phát triển các sản phẩm nông sản, mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho người dân."

Ông Đoàn Văn Viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tức Tranh, huyện Phú Lương cho biết: "Trong nhiệm kỳ vừa qua, xã Tức Tranh đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, đẩy mạnh mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác và HTX."

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh xác định xây dựng Hội Nông dân Thái Nguyên vững mạnh; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là kỳ vọng của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Quang Tiến, Chủ tịch Hội nông dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình cho biết: "Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp cùng Hội Nông dân tỉnh, tôi tin rằng các hội viên sẽ ngày càng nâng cao được chuyên môn, trình độ, mở rộng thị trường và phát triển theo hướng HTX kiểu mới."

Chúc mừng và biểu dương những thành tựu, kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những thành tựu tỉnh Thái Nguyên đạt được thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội Nông dân, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân và các nghị quyết của Hội gắn với thực hiện Chương trình hành động số 19 ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân…

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 ủy viên

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 ủy viên; bầu Ban Thường vụ Hội khóa mới gồm 11 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 14 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Ngô Thế Hoàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, 12 tập thể và 25 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018-2023./.