Nhu cầu, cơ hội và thách thức kết nối chuyển giao công nghệ khu vực miền núi phía Bắc (TS 17/11)
Trường Đại học Nông Lâm ký kết hợp tác với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên

Tại hội thảo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc, một số viện nghiên cứu, trường đại học; các doanh nghiệp, tổ chức trung gian về chuyển giao khoa học và công nghệ đã nêu ra nhiều vấn đề về liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ giữa trường đại học với doanh nghiệp; vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp; thực tế nhu cầu ứng dụng, tiếp nhận công nghệ trong bối cảnh hiện nay. Qua đó góp phần giải quyết các thắc mắc, băn khoăn và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ giữa cơ quan nghiên cứu, chuyển giao và các doanh nghiệp.

Cùng ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khai trương Điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Trung du miền núi Phía Bắc, đây là điểm kết nối thứ 10 về Khoa học công nghệ trên cả nước.

Ngay sau khi khai trương, những kí kết hợp tác đầu tiên giữa Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức cung ứng Khoa học công nghệ trong khu vực và doanh nghiệp đã diễn ra, mở đầu cho hoạt động của Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại tỉnh Thái Nguyên./.