Ngày thơ Nguyên Tiêu là hoạt động thường niên của Hội VHNT thành phố Thái Nguyên cùng cả nước kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam, đã trở thành hoạt động truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là dịp giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm của các tác giả địa phương, tôn vinh ngày thơ Việt Nam và khuyến khích sự sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật của thành phố.

Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023
Ngày thơ Nguyên Tiêu “Khát vọng mùa xuân” 2023.
Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023
Ông Hoàng Báu, Chủ tịch Hội VHNT thành phố Thái Nguyên phát biểu khai mạc Ngày thơ.
Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023
Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023
Các tác giả nhận giải tại Chương trình.
Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023
Trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải.
Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023
Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023
Tác giả thơ Ngô Thúy Hà tìm cảm hứng sáng tác.
Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023
Ngày thơ Nguyên Tiêu “ Khát vọng mùa xuân” 2023

Ngày thơ Nguyên tiêu được coi là ngày hội lớn, một ngày của những người làm thơ, những người yêu thơ ngập tràn cảm xúc, yêu thương, sẻ chia, bầy tỏ nỗi niềm, khát vọng bay lên chào đón một xuân mới.