Ngành Nông nghiệp nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công
Các dự án do chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư đang được tích cực thi công, đáp ứng công tác giải ngân

Chi cục Thủy lợi là đơn vị có số vốn đầu tư công lớn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Nếu như hết tháng 7, đơn vị mới giải ngân đạt 12,5% kế hoạch, thì đến hết tháng 8, tỷ lệ này đã đạt được 50,5%, ngày 30/9 là 73,4%. Các dự án do Chi cục làm chủ đầu tư đang được tích cực thi công, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ và công tác giải ngân.

Ông Thân Văn Quảng, công ty TNHH Xây dựng Tây Trường Giang cho biết: “Công tác giải ngân của chủ đầu tư rất kịp thời cho đơn vị thi công để đáp ứng cho công tác vật tư, vật liệu và sắm trang thiết bị để kịp tiến độ.”

Ngành Nông nghiệp nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công
Dự án xây dựng khu tái định cư xã Tân Phú có tỷ lệ giải ngân đạt hơn 90%

Các đơn vị có số vốn đầu tư phải giải ngân lớn khác của ngành nông nghiệp cũng đã có những chuyển biến tích cực. Đơn cử như Chi cục Phát triển nông thôn, cuối tháng 7, tỷ lệ giải ngân của dự án bố trí ổn định dân cư vùng bán ngập hồ Núi Cốc và dự án xây dựng khu tái định cư xã Tân Phú của đơn vị chỉ đạt dưới 20%, nhưng đến nay tỷ lệ này đã đạt hơn 90%. Đối với Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, hiện đơn vị đang nỗ lực giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng thế giới dù nguồn vốn chuyển về khá muộn.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để chuyển cho Kho bạc để tập trung giải ngân, và cố gắng sẽ hoàn thiện việc giải ngân trong tháng 11/2020. Đồng thời tiếp tục đề nghị các cơ quan Trung ương bố trí đợt 2 của kế hoạch vốn năm 2020 để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và mục tiêu chương trình mà Chính phủ đã cam kết với Ngân hàng thế giới.”

Hiện sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án trên hiện trường và khép kín hồ sơ thanh toán, phối hợp tốt với địa phương trong giải phóng mặt bằng để công trình thi công đảm bảo tiến độ.

Ông Ngô Văn Ban, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: “ Tất cả các dự án của các đơn vị thuộc sở làm chủ đầu tư tiến độ giải ngân đạt trên 70% đến 90%. Nếu đúng theo tiến độ này thì đến cuối năm 2020, toàn bộ dự án của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được đầu tư, thi công hoàn chỉnh và giải ngân hết vốn, không có dự án nào thừa và trả lại vốn ngân sách.”

Những nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã góp phần đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 65% vào cuối tháng 9/2020, vượt mức tối thiểu theo yêu cầu của Chính phủ. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, nhằm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Dù vậy, để hoàn thành 100% kế hoạch vẫn rất cần những nỗ lực tiếp theo của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các địa phương và chủ đầu tư các dự án./.