Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương – Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

PV: Thưa ông, những vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đặt ra có phải là mới không?

Đại biểu Bùi Văn Phương: Vấn đề trong Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII không phải là mới nhưng là đòi hỏi cấp bách của xây dựng Đảng hiện nay, liên quan sự sống còn của Đảng và sự ổn định của đất nước nên cần tập trung giải quyết.

Vì sao? Những vấn đề đó đã được Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đặt ra nhưng gần hết nhiệm kỳ chúng ta thực hiện chưa đạt yêu cầu nên cần tiếp tục thực hiện. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII vẫn trên nền tảng tiếp tục thực hiện tinh thần cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Chúng ta đừng nghĩ việc gì mới mà đó là việc nhìn thấy rồi, tập trung rồi nhưng khắc phục chưa đạt yêu cầu thì phải tiếp tục thực hiện.

lanh dao guong mau thuong ton phap luat thi khong ai dam nhon

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương: Người đứng đầu gương mẫu thì cấp dưới sẽ chấp hành nghiêm

PV: Nghị quyết thẳng thắn chỉ rõ tình hình vừa qua do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Và rõ ràng vấn đề cán bộ đóng vai trò quyết định?

Đại biểu Bùi Văn Phương:Khẳng định của Nghị quyết là hoàn toàn chính xác, quan trọng là phải thực hiện thế nào. Theo tôi, phải xem lại thời gian qua thực hiện chưa đến nơi đến chốn. Cái quan trọng là cấp trên, người đứng đầu thiếu gương mẫu để làm nghiêm túc nên khó tác động lan toả.

Những hạn chế, yếu kém hay niềm tin suy giảm cũng do sự yếu kém của cán bộ, nhất là một bộ phận cán bộ quản lý thiếu nêu gương.

Nhân dân nhìn Đảng, Nhà nước bằng con người cụ thể, đó là các đồng chí cán bộ, đảng viên, lãnh đạo ngay trước mắt. Họ theo dõi từ lời nói đến việc làm. Nếu cán bộ, nhất là người lãnh đạo tận tâm, tận tuỵ với công việc, thể hiện tinh thần gương mẫu, thượng tôn pháp luật thì chắc chắn cán bộ, đảng viên sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, không ai dám nhờn.

PV: Những vấn đề liên quan công tác cán bộ ở một số nơi cho thấy việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm, thưa ông?

Đại biểu Bùi Văn Phương:Nghị quyết chỉ ra và thực tế là đúng như vậy. Như nói chuyện một sở bổ nhiệm 44/46 cán bộ mà nói đúng quy trình thì đó là điều rất vô lý.

Dù có thể đúng quy trình nhưng điều đầu tiên anh vi phạm pháp luật thì còn đâu quy trình để đúng nữa. Luật quy định một phòng, một ban có bao nhiêu cán bộ công chức thì được một phó phòng hay hai phó phòng. Ở đây một phòng có tới 4-5 phó thì không thể nói là đúng được. Từ những việc như vậy thì người ta thiếu lòng tin.

PV: Điều đó liên quan đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thưa ông?

Đại biểu Bùi Văn Phương: Như tôi đã nói, cấp dưới không nghiêm vì chính người cán bộ quản lý, cấp trên không gương mẫu, thậm chí vi phạm pháp luật.

Lâu nay ta hay cho qua, “đóng cửa bảo nhau”, thậm chí có tư duy đừng “vạch áo cho người xem lưng” nên mọi việc bỏ vào dĩ vãng.

Nghị quyết thấy vấn đề giảm lòng tin thì có xử lý nghiêm túc, không có vùng cấm, không có sức ép nào, không kể bất kỳ ai, kể cả đã về hưu cũng phải xử lý nếu có sai phạm.

PV: Có ý kiến nhấn mạnh có quyết tâm chính trị, chính sách không thiếu, bộ máy đầy đủ, giờ quan trọng nhất là hành động. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Đại biểu Bùi Văn Phương: Tôi thấy đúng, bộ máy không phải là thiếu, từ Trung ương xuống thôn, xóm; chức vụ, chức năng đầy đủ; pháp luật quy định không phải thiếu nhưng đúng như người dân nói là có làm hay không.

Khi thực hiện Nghị quyết Trung ương và đặc biệt Quốc hội cũng đang bàn những vấn đề rất cụ thể thì với người trách nhiệm trước đất nước, trước vấn đề đặt ra của dân tộc thì với trọng trách của mình phải lo thực hiện.

PV: Chúng ta thấy rõ quyết tâm chỉnh đốn của Đảng; thông điệp kiến tạo, hành động của Chính phủ và sự đổi mới của Quốc hội. Vậy ông kỳ vọng như thế nào trong việc thực hiện những vấn đề đang được đặt ra rất cụ thể?

Đại biểu Bùi Văn Phương: Có lẽ sau Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, sau thông điệp của Chính phủ và đặc biệt sau Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV này, khi những tâm tư, nguyện vọng của cử tri được đại biểu phản ánh lên nghị trường, thông tin tới toàn dân biết, thì tôi tin tưởng rằng người có lòng tự trọng cao, trách nhiệm sẽ có hành động thực hiện hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn ông!./.