Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khen thưởng các điển hình trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại huyện Đại Từ

Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tựu đạt được thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên nói chung, MTTQ huyện Đại Từ và TP Sông Công nói riêng đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, MTTQ các địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong việc tập hợp và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tạo nên những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho xã hội thông qua những việc làm, chương trình hành động cụ thể. Với việc triển khai sâu rộng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bộ mặt đô thị và nông thôn các địa phương đã đổi thay từng ngày. 5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến trên hàng chục nghìn m2 đất phục vụ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ trên nhiều tỷ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết; vận động hàng chục tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TS 17/11)
Huyện Phú Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với vai trò nòng cốt của cán bộ MTTQ, huyện Phú Bình đã xã hội hóa hơn 200 tỷ đồng và vận động nhân dân hiến trên 487.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức thành viên của MTTQ huyện đã lựa chọn những phần việc cụ thể phù hợp với thực tiễn tại địa phương để hoàn thành các tiêu chí, góp phần đưa Phú Bình trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được biểu dương, khen thưởng./.