Ký kết hợp tác tài trợ kinh phí lập quy hoạch tỉnh và thực hiện chuyển đổi số
Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) ký kết hợp tác.

SAIGONTEL là thành viên thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) - tập đoàn tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển quần thể công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Với mong muốn cùng đồng hành với tỉnh để hiện thực hóa nhiều mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trên cơ sở thống nhất giữa hai bên, SAIGONTEL đã tài trợ cho tỉnh một phần kinh phí để thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tài trợ thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và xây dựng cổng chào trên Quốc lộ 3 mới (Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên).

Phát biểu tại lễ ký kết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh tại tỉnh; thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Do đó, các đồng chí mong muốn, SAIGONTEL và các đối tác sẽ tiếp tục dành sự quan tâm để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh./.