Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Huyện uỷ Đại Từ đối với đồng chí Nguyễn Nam Tiến, quyền Chủ tịch UBND huyện; Tờ trình của HĐND huyện về việc bầu kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Nam Tiến. Đồng thời, bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đại Từ khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư Huyện uỷ.

Bầu
Đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy Đại Từ đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, nhiệm kỳ 2021-2026

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện Đại Từ đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện theo quy định. Kết quả, đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy Đại Từ đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Trong nội dung chương trình kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung, xây dựng xã Ký Phú, Phú Xuyên và Phú Cường.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Đại Từ khóa XX Kỳ họp chuyên đề đã hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra./.