Kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam
Tại Thái Nguyên, từ cuối năm 2022, lực lượng Công an đã phát hiện một số đối tượng cầm đầu tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" nhen nhóm hoạt động trở lại ở địa bàn TP Thái Nguyên.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây, hoạt động Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, vi phạm các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam.

Tại Thái Nguyên, từ cuối năm 2022, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an đã phát hiện một số đối tượng cầm đầu tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" nhen nhóm hoạt động trở lại ở địa bàn TP Thái Nguyên. Chúng tuyên truyền, lôi kéo một số người khó khăn trong xã hội, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Công an thành phố cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể vào cuộc để phòng ngừa, xử lý, ngăn chặn tổ chức này phát triển trên địa bàn./.