Khai mạc kỳ thi tuyển công chức
Toàn cảnh Lễ khai mạc

Kỳ thi tuyển công chức lần này có 48 thí sinh tham gia thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1 tổ chức thi môn kiến thức chung và ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; Vòng 2 các thí sinh tham gia phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Hội đồng tuyển dụng sẽ lựa chọn 22 thí sinh có kết quả xuất sắc, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn./.