Khai mạc Kỳ họp bất thường thứ hai, Quốc hội khóa XV

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ hai để xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Về các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước. Một số vấn đề như: Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, nhưng do các cơ quan chưa kịp hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định nên cần được xem xét, quyết định tại Kỳ họp này để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023.

Trong chiều ngày 5/1, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam với tỷ lệ tán thành 95,97%. Cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV) thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ tán thành 96,99%.