[Infographic]Cục Hàng không Việt Nam thí điểm xác thực sinh trắc học khi làm thủ tục bay