infographic 7 bien phap phong benh mua nang nong

infographic 7 bien phap phong benh mua nang nong

infographic 7 bien phap phong benh mua nang nong

infographic 7 bien phap phong benh mua nang nong

Để chủ động phòng chống tác hại của nắng, nóng đối với sức khỏe, sinh hoạt của người dân, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện/Viện trực thuộc Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo và triển khai việc xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm y tế ứng phó với tình hình nắng nóng kéo dài, thiếu nước sạch tại các quận, huyện, xã, các cơ sở y tế trên địa bàn; đặc biệt chú trọng bảo đảm đủ nước sạch, vệ sinh cho sinh hoạt của cơ sở y tế và người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm sức khỏe, biết cách xử lý tại chỗ, ban đầu đối với các trường hợp say nóng, say nắng…