[Infographic] 10 năm - Những con số ấn tượng tạo nên kỳ tích SEVT