Họp báo Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh
Toàn cảnh buổi họp báo.

Kỳ họp thứ mười sáu có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn có tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng thu ngân sách của tỉnh; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đồng thời, thảo luận, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng thời, xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, Thường trực HĐNĐ tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh đậm nét về diễn biến và các nội dung hoạt động trong chương trình của kỳ họp như các phiên thảo luận, phiên giải trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm, phản hồi và mong muốn của cử tri đối với kỳ họp. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh, truyền hình trực tiếp các phiên họp theo kế hoạch./.