Hội nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh Thái Nguyên mở rộng
Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/12/2023. Dự kiến, sẽ có 34 nghị quyết được quyết nghị tại Kỳ họp này, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ và 27 nghị quyết chuyên đề.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 16; những nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Tờ trình về việc quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cơ quan văn phòng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung phối hợp, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh.