Chủ tịch UBND TPHCM giao Văn phòng UBND TP tham mưu, trình UBND thành phố văn bản kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép thành phố được xem xét miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại các trường công lập trên địa bàn.

Sau khi có ý kiến chấp thuận của Chính phủ, Văn phòng UBND thành phố khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình HĐND TP thông qua tại cuộc họp gần nhất theo quy định.

hoc sinh bac thcs tai tphcm se duoc mien hoc phi

TPHCM đang thực hiện các thủ tục để tiến tới miễn học phí cho học sinh bậc THCS trên địa bàn (ảnh minh họa: Hoài Nam)

Theo tờ trình của liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo TP trước đó, nguồn kinh phí để bù đắp chi phí khi miễn học phí bậc THCS sẽ cân đối từ ngân sách TP. Hiện, bình quân mỗi năm thành phố thu được khoảng 350 tỷ đồng tiền học phí từ bậc học THCS.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP, năm học 2018-2019, dự kiến toàn thành phố có gần 1.677.600 học sinh, tăng gần 67.240 em so với năm học trước.

Riêng bậc THCS, năm học 2017-2018, toàn thành phố có 413.270 học sinh, năm học này sẽ tăng thêm trên 10.400 em.

Mức học phí bậc THCS tại TPHCM hiện nay là 85.000 đồng/học sinh/tháng đối với các địa bàn nhóm 2 (áp dụng trên địa bàn 5 huyện) và 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với địa bàn nhóm 1 (áp dụng trên địa bàn 19 quận).