Sở Tài chính vừa đề nghị sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ quan, đơn vị. Theo đó, Hà Nội sẽ thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô công tại 4 sở (Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và 4 quận, huyện (Long Biên, Hà Đông, Gia Lâm, Thanh Trì).

ha noi thi diem khoan xe cong voi muc 9 trieu dongthang

Từ ngày 1/7/2017, Hà Nội thí điểm khoán xe công 9 triệu đồng tháng.

Theo quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung để đưa đón cán bộ đi công tác (không đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc). Các sở, ban, ngành và tổ chức tương đương, Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, HĐND, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố được sử dụng tối đa 2 xe ô tô/1 đơn vị. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành được sử dụng tối đa 1 xe ô tô/1 đơn vị.

Trên cơ sở quy định về tiêu chuẩn, định mức nêu trên đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn định mức. Tổng hợp số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang quản lý, sử dụng. Đối với xe đơn vị đề nghị giữ lại tiếp tục sử dụng phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung.

Đại diện Sở Tài Chính Hà Nội cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt phương án khoán kinh phí sử dụng xe. Theo đó, mức khoán được đưa ra là 9 triệu đồng/xe/tháng. Thời điểm thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe từ 1/1/2017 và triển khai áp dụng trên toàn thành phố từ ngày 1/7/2017./.