Giám sát kết quả triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực y tế
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết 156 của HĐND tỉnh, thời gian qua, ngành Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sắp xếp, tinh gọn hệ thống y tế hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hệ thống y tế dự phòng được củng cố và hoàn thiện. Y tế ngoài công lập phát triển mạnh góp phần đa dạng các loại hình dịch vụ y tế. Người dân được tiếp cận, lựa chọn và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tỉnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm chi phí của người bệnh…

Về việc thực hiện Nghị quyết 157 của HĐND tỉnh, hiện nay, ngành y tế đã thực hiện kết nối dữ liệu khám chữa bệnh, quản lý dân số, hồ sơ sức khỏe điện tử trên hệ thống chung; Sở Y tế duy trì 44 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số hồ sơ nộp trực tuyến tăng qua các năm; 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tra cứu thông tin BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp điện tử…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nghị quyết. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số những giải pháp khắc phục những khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu trong thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc tiếp tục nghiên cứu có giải pháp để giải quyết những vướng mắc của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về kiến nghị của Sở Y tế, Đoàn giám sát sẽ xem xét, tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.