Giải quyết quyền lợi cho người trúng đấu giá đất
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2012, UBND tỉnh ban hành công văn giao UBND huyện Phổ Yên (nay là TP. Phổ Yên) làm chủ đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ việc đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong Tổ hợp đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình, trong đó có khu tái định cư Hồng Tiến. Năm 2013, dự án được chuyển giao Công ty CP Đầu tư phát triển Yên Bình thực hiện.

Tháng 4/2021, Công ty CP Đầu tư phát triển Yên Bình bàn giao hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hồng Tiến cho UBND thị xã Phổ Yên. Sau khi nhận bàn giao, địa phương đã tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. Ông Nguyễn Đức Minh trúng đấu giá quyền sử dụng 7 ô đất và đã được cấp giấy nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay vẫn chưa có đủ hạ tầng để xây dựng nhà ở.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, cơ quan chuyên môn và TP. Phổ Yên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư Hồng Tiến thuộc thẩm quyền của UBND TP. Phổ Yên và phải triển khai thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ và đảm bảo quy định của pháp luật. UBND TP. Phổ Yên phải có thông báo công khai nội dung tổ chức triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng khu dân cư Hồng Tiến để người trúng đấu giá nắm bắt. Báo cáo tiến độ thực hiện công việc với UBND tỉnh trước ngày 15/12/2023./.