Từ đầu tháng 8 đến nay, lượng khách đặt hàng, hỏi giá nhiều hơn. Tại công ty giầy Đông Anh, đơn hàng đã tăng 25% so với tháng 7, là những đơn đặt hàng cho tháng 9, tháng 10. Tại Tổng công ty May 10 cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, dù trước đó số đơn hàng của doanh nghiệp này không sụt giảm nhiều.

Đa phần các nhà máy chấm dứt tình trạng giảm giờ làm, thay vào đó công nhân đã tăng ca, làm vào cả ngày thứ 7. Dự báo đến cuối năm, tình hình sẽ ngày càng khả quan./.