Gặp mặt biểu dương người dân tộc thiểu số, người uy tín tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2022
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các đại biểu là người dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu năm 2022.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Tổng số người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là 833 người. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của người dân mà kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi có nhiều thay đổi như: số xã đặc biệt khó khăn giảm xuống còn 14 xã năm 2021; 73/100 xã miền núi, vùng cao được công nhận đạt chuẩn nông tnôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4%/năm, kết quả đó có sự đóng góp của đội ngũ người dân tộc thiểu số, người uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong thời gian qua, khẳng định đây là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã biểu dương và tặng quà cho 50 đại biểu là người dân tộc thiểu số, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số năm 2022./.