Gần 200.000 mẫu được xét nghiệm SARS-CoV-2  - đã psts 15.10
Tính từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lấy gần 200.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các đối tượng được tập trung xét nghiệm nhiều nhất thời gian qua bao gồm: cán bộ, công chức, công nhân, người lao động, giáo viên, học sinh, tiểu thương… Để đảm bảo hoàn thành lấy mẫu theo kế hoạch, ngành y tế và các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện rà soát, lập danh sách, tổ chức lẫy mẫu theo đúng quy định. Đây là một trong những giải pháp để kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch lây lan rộng và thực hiện đảm bảo môi trường giáo dục an toàn.

Các cơ sở y tế đủ điều kiện cũng đang tiếp tục thực hiện bằng phương pháp gộp mẫu để xét nghiệm Realtime PCR phát hiện virus SARS-CoV-2. Đây là phương pháp tiếp kiệm nguồn lực, cho kết quả nhanh, giúp đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm khối lượng lớn các ca bệnh nghi ngờ để hạn chế lây lan trong cộng đồng./.