Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại xóm Sòng, xã An Khánh
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt

Chi bộ xóm Sòng hiện có 19 đảng viên, trong đó có 14 đồng chí sinh hoạt thường xuyên. Những năm qua, Chi bộ luôn đoàn kết, lãnh đạo tổ dân phố thực hiện tốt các phong trào thi đua. Chi bộ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ, phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ xóm Sòng; Chi ủy Chi bộ, các đảng viên đã phát huy dân chủ, tinh thần thẳng thắn, tích cực tham góp ý kiến tại cuộc họp chi bộ. Đồng chí đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, tuyên truyền để nhân dân đồng thuận và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Chi bộ cần sắp xếp, điều chỉnh nội dung sinh hoạt cho khoa học hơn./.