Lễ Hội Cầu mùa của đồng bào dân tộc Sán Chay là nét văn hóa đặc trưng độc đáo từ ngàn xưa truyền lại, mang tính nhân văn cao cả, là cầu nối tâm linh giữa đất trời và con người, thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên của người dân lao động, nhằm bảo tồn, phát huy những nét đẹp và giá trị văn hóa của dân tộc. Lễ hội diễn ra gồm có hai phần: lễ và hội. Trong phần lễ, các gia đình trong xóm tập trung tại đình làng để chuẩn bị lễ vật như: xôi, gà, lợn, trầu cau… để thực hiện nghi thức rước lễ lên đình và cúng tế.

Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Nhân dân xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh rước lễ vào Đình tại Lễ hội Cầu Mùa.
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Lễ được đặt chính diện trong đình làng trước khi dâng lên ban thờ tại đình và miếu thổ địa.
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Chủ tén hành lễ trong đình.
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Nhân dân xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh múa Tắc xình tại Lễ hội Cầu Mùa.
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm

Ngay sau phần lễ, người dân trong xóm lại hòa cùng vào nhịp điệu tắc xình. Với điệu múa này đã góp phần phong phú thêm cho lễ hội cầu mùa đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Nhân dân xóm Đồng Tâm và du khách thập phương tham gia múa sạp tại Lễ hội Cầu Mùa.
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Cờ tướng một trong những trò chơi có nhiều người tham gia tại lễ hội.
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Các phóng viên, nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại lễ hội.
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Nhân dân xóm Đồng Tâm và du khách thập phương tham gia trò chơi tung còn tại Lễ hội Cầu Mùa.
Độc đáo Lễ hội Cầu mùa người Sán Chay xóm Đồng Tâm
Người dân thích thú khi được tham gia lễ hội.

Để góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóm Đồng Tâm đã thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Sán Chay gồm các cụ cao tuổi trong vùng tham gia, các cụ sưu tầm và dịch lại sách cổ để truyền dạy cho con cháu những phong tục, tập quán tốt đẹp cũng như những điệu múa, câu hát của dân tộc Sán Chay./.