Tại buổi công bố Sách Trắng 2017, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định sẽ cải thiện môi trường kinh doanh sau khi nghe doanh nghiệp ngoại than khó về thủ tục hành chính tại Việt Nam.

doanh nghiep ngoai quotthanquot kho ve thu tuc hanh chinh o viet nam
Số giờ nộp thuế của doanh nghiệp đã bớt nhưng doanh nghiệp vẫn 'than' khó (Ảnh minh họa: KT)

Ông Hoàng Quốc Vượng cho rằng, đây là cơ sở để Bộ đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, phát triển môi trường kinh doanh tại Việt Nam, góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Việt Nam áp dụng các ưu đãi đầu tư như cắt giảm thuế trong một số lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ môi trường, nông nghiệp. Đây là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp châu Âu luôn dẫn đầu trên toàn cầu.

Sách Trắng 2017 chỉ ra những tồn tại, bất cập cần được tiếp tục cải thiện. Đó là quy trình cấp phép các dự án có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn khá mơ hồ.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang gặp phải trở ngại lớn khi làm việc với hệ thống hành chính của Việt Nam.

Việc đăng ký thuế, thông quan, đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác thường xuyên bị chậm trễ, kết quả xử lý hồ sơ không lường trước được.

Điều này khiến các doanh nghiệp phải tiêu tốn nhiều nguồn lực để cho các thủ tục hành chính mà đáng lẽ có thể sử dụng để phát triển các hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp châu Âu cho rằng, việc nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các biện pháp hành chính như áp đặt giá bán tối đa là đi ngược với chủ trương hoàn thiện nền kinh tế thị trường/.