Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đồng Hỷ
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin nhanh tới cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các cử tri cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến những bất cập trong thực hiện chế độ chính sách đối với những người đang làm công tác không chuyên trách tại các xóm, tổ dân phố; Vấn đề thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ trẻ (đặc biệt ngành y tế) cho các địa phương; Giao thông liên huyện, liên xã xuống cấp, nhỏ hẹp… Các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, vấn đề giá vật tư tăng cao trong khi giá sản phẩm nông sản lại thấp; việc kết nạp Đảng đối với các thanh niên ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...

Cũng tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh và huyện Đồng Hỷ đã trả lời một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.