Facebook Zalo youtube Tiktok

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh Thái Nguyên
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 – 2020; đảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức công bố công khai quy hoạch đê điều... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.
aa

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 16/10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên”, nhằm thực hiện tốt 07 nhóm nhiệm vụ và 07 nhóm giải pháp đề ra trong Đề án Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, quyết tâm phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh có thứ hạng cao trong cả nước về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” trong các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên”, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 - 2020; khen thưởng chính xác, kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Rà soát chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh đối với doanh nghiệp

Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4670/UBND-TH, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ các loại chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh để làm các thủ tục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (liên quan đến cấp phép đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, tiếp cận đất đai…) đối với doanh nghiệp cần phải cắt giảm trong các lĩnh vực, đề xuất giải pháp giảm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017.

Đảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4620/UBND-CNN, có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; các Ban Quản lý dự án: Giao thông, Xây dựng, Nông nghiệp; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên; Công ty TNHH một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công xây dựng các công trình có liên quan đến hệ thống thoát nước do các cơ quan, đơn vị, địa phương đầu tư và quản lý, không để xảy ra tình trạng chết người do bị nước cuốn trôi vào cống thoát nước không có nắp đậy, không có biển báo, rào chắn như phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí tại một số địa phương trên cả nước.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm về đảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công xây dựng các công trình có liên quan đến hệ thống thoát nước theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức Hội chợ Xuân Thái Nguyên năm 2018

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4617/UBND-CNN, có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Sở Công Thương về việc tổ chức Hội chợ Xuân Thái Nguyên năm 2018, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Thời gian dự kiến: Từ ngày 23/01/2018 đến ngày 29/01/2018 (bàn giao mặt bằng dự kiến từ ngày 18/01/2018 - 01/02/2018); Sở Công Thương thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Thái Nguyên để không trùng lặp với các sự kiện khác của tỉnh và địa phương; báo cáo UBND tỉnh trước khi tổ chức Hội chợ.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các vấn đề liên quan tại khu vực tổ chức Hội chợ triển lãm theo đúng quy định hiện hành;

Kinh doanh hoạt động trò chơi điện tử

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4713/UBND-KGVX, có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ:

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm việc kinh doanh hoạt động trò chơi điện tử là loại hình vui chơi giải trí lành mạnh, không vi phạm pháp luật.

- Tăng cường quản lý việc cấp phép và quản lý sau cấp phép các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử nhất là các hành vi kinh doanh cờ bạc trá hình bằng máy trò chơi điện tử.

2. Công an tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử theo thẩm quyền; xử lý triệt để các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng máy bắn cá (nếu có) cũng như bằng các máy trò chơi điện tử khác.

Tổ chức công bố công khai quy hoạch đê điều để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4673/UBND-QHXD, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức công bố công khai quy hoạch đê điều trong tháng 10/2017 để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Thông báo địa điểm, vị trí nguy hiểm tại đoạn sông Cầu (tương ứng đoạn từ K3+500 đến K3+700 và đoạn từ K4+950 đến K5+350 tuyến đê Hà Châu thuộc xã Hà Châu, huyện Phú Bình)

Ngày 16/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4598/UBND-CNN, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND huyện Phú Bình cắm biển cảnh báo, thông báo đến người dân địa điểm nguy hiểm có nguy cơ mất an toàn khi có mưa lũ xảy ra tại đoạn sông Cầu (tương ứng đoạn từ K3+500 đến K3+700 và đoạn từ K4+950 đến K5+350 tuyến đê Hà Châu thuộc xã Hà Châu, huyện Phú Bình); đồng thời tuyên truyền đến người dân địa phương nâng cao ý thức, chủ động phòng tránh khi có mưa lũ xảy ra, kiên quyết không để người dân đến gần khu vực nguy hiểm.

Giải quyết sụt lún đất, nứt đất, nứt nhà

-Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4690/UBND-CNN Giải về quyết sụt lún đất, nứt đất tại khu vực Núi Tán, huyện Đại Từ, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND huyện Đại Từ: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã Cù Vân, Phục Linh và Hà Thượng thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng do sụt lún đất, nứt đất; tiếp tục theo dõi các diễn biến, tình hình tại khu vực, khi thấy hiện tượng sụt lún, rạn nứt đất tiếp tục phát triển, có nguy cơ mất an toàn thì phải chủ động di dời người dân và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo, phối hợp giải quyết; tuyên truyền, phổ biến cho người dân được biết về nguyên nhân và thực trạng của sụt lún đất để chủ động có phương án phòng tránh và ứng phó kịp thời với mọi tình huống; hạn chế các hoạt động của người và gia xúc tại những khu vực nguy hiểm, đặc biệt vào thời điểm xảy ra mưa bão.

Yêu cầu Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên: Phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình tại khu vực; xây dựng phương án khắc phục, cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ dân trong vùng ảnh hưởng, kịp thời ứng phó, xử lý khi sự cố xảy ra; nghiên cứu, điều tra, đánh giá những ảnh hưởng của việc khai thác tại mỏ than Làng Cẩm đến môi trường xung quanh, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tại mỏ than Làng Cẩm và đảm bảo an toàn cho đời sống sinh hoạt của nhân dân tại khu vực.

- Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4700/UBND-CNN giải quyết nứt nhà và sụt lún tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Phú Lương, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên: Tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng; đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng hộ gia đình, thống nhất phương án hỗ trợ phù hợp; chỉ đạo UBND xã Sơn Cẩm phối hợp vớiCông ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình tại khu vực; tổ chức khoanh vùng, cắm biển báo tại những khu vực xảy ra sụt lún đất; có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố nguy hiểm xảy ra.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên: Phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình nứt nhà và sụt lún đất tại khu vực; có phương án hỗ trợ sửa chữa, khắc phục công trình, nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng; phải đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho các hộ dân tại khu vực; trước khi tiến hành nổ mìn, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên thông báo đến chính quyền địa phương và người dân được biết để giám sát, theo dõi.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND thành phố Thái Nguyên, UBND huyện Phú Lương, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên thực hiện đánh giá chất lượng các công trình xây dựng của các hộ dân trong vùng ảnh hưởng để làm cơ sở đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Nguyên, UBND huyện Phú Lương và các đơn vị liên quan giám sát, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn từ mỏ than Bá Sơn đến khu vực xung quanh./.

Theo Thainguyen.gov.vn

Tin mới hơn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

Ban Dân tộc tỉnh vừa có thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2 , Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Thái Nguyên: Phân bổ vắc xin, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021

Ngày 18/7, UBND tỉnh đã có quyết định 2470 về việc phân bổ vắc xin, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021 theo số lượng được phân bổ; thực hiện tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Thái Nguyên tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Ngày 24/7, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn 3464/ UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tin bài khác

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 27-31/3

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 27-31/3

Tập trung phòng chống cúm gia cầm; tạo thuận lợi cho thí sinh thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH-CĐ; khẩn trương tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 27-31/3/2017.
UBND tỉnh chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ việc xe ô tô bị ném gạch trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

UBND tỉnh chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ việc xe ô tô bị ném gạch trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 1134/UBND-CNN về việc điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc xe ô tô bị ném gạch trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/2

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/2

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; liên thông kết quả xét nghiệm y học trước ngày 1/7/2017; khẩn trương kiểm tra việc nuôi tôm hùm đỏ tại Đồng Tháp;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/2/2017.
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 9/01/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Báo Thái Nguyên điện tử đăng tải toàn văn Chỉ thị này:
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 03/CT-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...
[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến thời tiết có nhiều bất thường; tại nhiều địa phương xảy ra mưa. Chính vì vậy, các ngành, địa phương và ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc Mùa du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”. Trong chương trình đã diễn ...
[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim” sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc. ...
[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

Những ngày đầu tháng 4/2024, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có dịp đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa trong đó có Đảo Trường Sa lớn. Nằm cách cảng ...
[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về sự kiện 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc