Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã luôn quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 14/14 cơ quan đơn vị trực thuộc đều đạt vững mạnh toàn diện “ mẫu mực tiêu biểu”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng uỷ Quân sự đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh các khâu đột phá, trọng tâm là nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng - quân sự địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật.