Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Phổ Yên
Nhiều cử tri nêu ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai, thu hồi giải phóng mặt bằng các dự án các khu công nghiệp của TP Phổ Yên.

Cử tri của TP Phổ Yên đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh, tập trung vào một số nội dung liên quan đến vấn đề đất đai, thu hồi giải phóng mặt bằng các dự án các khu công nghiệp, môi trường, chế độ chính sách cho cân bộ cơ sở, công tác an sinh xã hội đối với người dân sinh sống tại khu tái định cư.

Trên cơ sở các ý kiến cử tri nêu tại các địa phương, các đại biểu Quốc hội đề nghị các sở, ngành và địa phương quan tâm, chủ động giải quyết các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành có thẩm quyền giải quyết.