Chủ động khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch bệnh
Nhiều hộ dân đang tập trung thực hiện tái đàn, tăng đàn, khôi phục sản xuất chăn nuôi

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 12.000 hộ tái đàn, đạt tỷ lệ trên 70%. Tỷ lệ tái đàn tập trung vào hình thức chăn nuôi theo quy mô trang trại, đảm bảo điều kiện an toàn dịch bệnh. Công tác tiêm phòng vắc xin đợt 2/2020 cho đàn gia súc, gia cầm cũng đang được cơ quan chuyên môn và các địa phương tích cực triển khai, dự kiến trong tháng 10/2020 sẽ hoàn thành./.