Chăm lo bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng với lực lượng thanh niên trên 23 triệu người, chiếm khoảng 24,3% dân số cả nước. Sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức trẻ ở cấp xã, thí điểm đưa 500 tri thức trẻ về phát triển vùng khó khăn; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm ban hành, thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dấu ấn lớn nhất của giai đoạn này là việc Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thanh niên, đây chính là nền tảng, cơ sở quan trọng để các cấp, ngành tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện, chính sách pháp luật về thanh niên.

Với sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội, thanh niên Việt Nam ngày càng nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân, quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước, khu vực và thế giới, sẵn sàng xung kích, tình nguyện đến những vùng khó khăn để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, chủ động, tích cực học tập, góp phần hình thành thế hệ công dân Việt Nam toàn cầu với năng lực, tự tin và hành trang hội nhập tốt. Tại Thái Nguyên, với sự quan tâm của chính quyền các cấp cùng những chính sách của Trung ương và của tỉnh, lực lượng thanh niên đã phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sức trẻ, trí tuệ, cống hiến tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Để đội ngũ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành tiếp thu các ý kiến của đại biểu trong việc đánh giá những tồn tại, tìm ra giải pháp khắc phục làm cơ sở sớm tham mưu, trình chính phủ ban hành giai đoạn mới của các đề án với mục tiêu xây dựng đội ngũ thanh niên đáp ứng nhu cầu đổi mới, làm chủ công nghệ hiện đại; các ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa tới chính sách thu hút tri thức trẻ xây dựng vùng khó khăn, chú trọng đào tạo lý luận chính trị, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy sức sáng tạo để đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhấn mạnh vào ý nghĩa giai đoạn dân số vàng mà Việt Nam đang có, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích, trí tuệ, vừa hồng vừa chuyên xây dựng đất nước ngày càng hội nhập và phát triển./.