canh sat phong chay chua chay tinh thai nguyen trien khai nhiem vu nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2016, lực lượng Phòng cháy chữa cháy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh thường xuyên được tổ chức luyện tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đã kiểm tra trực tiếp tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương về chấp hành các quy định của Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên. Tuy là một đơn vị mới thành lập nhưng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã sớm ổn định tổ chức, điều kiện làm việc, đảm bảo yêu cầu công tác; phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội cũng như các ngành liên quan đẩy mạnh công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục đề xuất kế hoạch xây dựng và phát triển đơn vị phù hợp với tốc độ phát triển các khu công nghiệp, khu thương mại của tỉnh.