Theo đó, để kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, Bộ Y tế đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Y tế là trưởng ban.

bo y te khong co ca nhan nao nhan qua tang khong dung quy dinh

Trụ sở Bộ y tế.

Về việc nộp lại quà tặng, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Bộ Y tế đã quán triệt sâu sắc tới các cơ quan đơn vị về quy chế quà tặng, nộp lại quà tặng.

Và trong 9 tháng đầu năm 2017, tại cơ quan này không có cá nhân nào nhận quà không đúng quy định.

Để phục vụ công tác giám sát, phòng chống tham nhũng, Bộ Y tế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin , nâng cao công khai minh bạch và tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; công khai minh bạch các thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý kiến nghị của tổ chức, công dân về các thủ tục hành chính.

Theo đó, Bộ Y tế đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trong đó 34 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã tăng tính công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ.

Trong báo cáo này, Bộ Y tế cho biết vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, vấn đề nhân sự cũng là một hạn chế, vì ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có biên chế cán bộ chuyên trách; cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng chưa được quan tâm thích đáng về vật chất và tinh thần trong điều kiện đời sống khó khăn hiện nay.

Hơn nữa, Bộ Y tế cũng cho rằng, trong công tác phòng chống tham nhũng việc kê khai tài sản, thu nhập chưa phát huy hiệu quả, còn nặng hình thức, chủ yếu là việc quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh, tố cáo, chưa được kiểm tra xác minh giữa kê khai tài sản và tài sản thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai, đối tượng người phải kê khai quá rộng.

Trong báo cáo này, Bộ y tế cũng dự báo việc phòng chống tham nhũng còn nhiều khó khăn, do thời gian tới tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến phức tạp, đời sống cán bộ, công chức, viên chức còn khó khăn.

Bộ Y tế cũng nhìn nhận, cảnh báo, nhóm hành vi tham nhũng có thể tập trung ở tình trạng nhân viên “nhũng nhiễu” trong công tác khám, chữa bệnh, trong đấu thầu, xây dựng cơ bản và mua sắm công.