Chiều 19/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến năm 2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.

bo chinh tri danh gia cao su phat trien cua thanh pho ho chi minh

Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm

Báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế diễn biến phức tạp, hậu quả của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế lớn, kinh tế thế giới phục hồi chậm, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng khá cao. Giai đoạn 2011-2015, GDP bình quân đạt 9,6%/ năm, gấp 1,63 lần bình quân chung của cả nước, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết 16 đề ra. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt hơn 8%, gấp 1,3 lần cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 5100 đô la Mỹ.

Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu. Công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên; Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Thành phố trên trường quốc tế..

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, thay mặt Bộ Chính trị kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị nhất trí đánh giá cao sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như sự đóng góp của Thành phố đối với cả nước. Theo Tổng Bí thư, phải nhìn ở góc độ tổng thể, toàn diện, để đánh giá thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phát triển vươn lên mạnh mẽ, với cơ ngơi và tầm vóc của thành phố chưa bao giờ được như ngày hôm nay.

bo chinh tri danh gia cao su phat trien cua thanh pho ho chi minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn của thành phố, trong đó có vấn đề về cơ chế chính sách. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, thành phố Hồ Chí Minh cần đặt mình trong tổng thể chung, hài hòa với cả nước để tìm hướng phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: "Ta đặt ta trong tổng thể chung, cùng chia sẻ chung. Đặt trong tổng thể một quốc gia thống nhất độc lập. Tuân thủ luật pháp, hài hòa giữa cái chung và cái riêng. Cái nào làm được cho làm ngày. Cái nào khó cho làm thí điểm, tổng kết sau đó nhân ra làm tiếp".

Theo Tổng Bí thư, trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết của Đảng bộ thành phố. Trên cơ sở tổng thể các giải pháp chung, cần chọn ra các điểm ưu tiên, có lộ trình triển khai từng bước để có kết quả ngay.

Với tinh thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước và cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ ngành phối hợp, hỗ trợ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phát huy vai trò đầu tầu của cả nước./.