Bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân
Năm 2023, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 92%.

Năm 2023, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 92%, trong đó người dân tộc thiểu số hoặc người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, để bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh, huyện đến xã không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ./.