Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới"; cho ý kiến vào Chỉ thị của UBND tỉnh về việc luyện tập, diễn tập năm 2024; Báo cáo, xin ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại huyện Đồng Hỷ; Báo cáo, xin ý kiến về số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo, xin ý kiến chủ trương điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương, huyện Phú Bình và Báo cáo, xin ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220KV Phú Bình 2 và đường dây 220KV Phú Bình - rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang tại huyện Phú Bình.

Tại hội nghị lần này Thường trực Tỉnh ủy cũng thảo luận và xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị bãi bỏ thông báo số 2952 ngày 17/2/2020 của Thường trực Tinh ủy Khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện việc thu hồi diện tích 8.288 mét vuông đất của Công ty cổ phần đầu tư Đài Bắc đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cho thuê đất tại Quyết định số 263 ngày 09/11/2012 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 10/8/2015. Lý do thu hồi là nhà đầu tư không sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trong 12 tháng liên tục kể từ khi được nhận bàn giao đất trên thực địa và không làm thủ tục để được gia hạn thời gian sử dụng đất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đối với các nội dung báo cáo xin ý kiến của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng; quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định của Đảng và của pháp luật. Đối với các nội dung báo cáo trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy để bổ sung, hoàn thiện nội dung văn bản trình ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Trong chương trình làm việc tại Hội nghị lần thứ 65, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền./.