75 năm - Vang mãi lời kêu gọi thi đua Ái Quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Nà Lọm, xã Rục Rã nay là xã Phú Đình, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh tư liệu)

Ngày 11/6/1948, tại thôn Nà Lọm, xã Rục Rã nay là xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước.

Năm 1952, sau 4 năm phát động phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định tổ chức "Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất". Xóm Khuân Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, Thái Nguyên lại vinh dự được chọn là nơi tổ chức Đại hội và là nơi ghi dấu ấn công tác thi đua của cả nước.

Khí thế và tinh thần “Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất” đã xuyên suốt trong 5 kỳ Đại hội thi đua của tỉnh Thái Nguyên. Đến hôm nay công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã không ngừng được đổi mới, với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi xác định thi đua phải bằng những việc làm cụ thể hàng ngày đối với mỗi người, tạo ra môi trường làm việc thực sự tốt để mọi người luôn mong muốn được cống hiến, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của nhà trường".

4 phong trào thi đua lớn do Chính phủ phát động đã tạo nên một luồng sung lực mạnh mẽ thúc đẩy trong công tác, lao động sản xuất, xây dựng xã hội tốt đẹp. Ngoài ra, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực được tỉnh phát động đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt, kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số cũng ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đối với phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025”.

75 năm - Vang mãi lời kêu gọi thi đua Ái Quốc
Phát triển kinh tế - xã hội cải thiện đời sống nhân dân.
75 năm - Vang mãi lời kêu gọi thi đua Ái Quốc
Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.
75 năm - Vang mãi lời kêu gọi thi đua Ái Quốc
Đồng chí Bùi Văn Lương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phổ Yên giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Bùi Văn Lương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phổ Yên cho biết: "Phổ Yên đã cụ thể hóa chủ trương của tỉnh Thái Nguyên trong phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số trên toàn địa bàn, từ đó tạo ra phong trào thi đua sâu rộng đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, hiệu quả, tiết kiệm hơn cho người dân. Từ đó tạo niềm tin cho người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp tốt hơn, sâu rộng hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ thông qua chuyển đổi số".

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, chính tinh thần ấy đã đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái nguyên đi vào nề nếp và thực sự trở thành động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là nền tảng để Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cho biết: "Bám vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, các phong trào thi đua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát huy sáng tạo, nhiều cách làm hay thể hiện được vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đoàn kết trong công tác thi đua, đặc biệt trong phong trào thi đua chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên đã thu được nhiều thành tựu".

75 năm - Vang mãi lời kêu gọi thi đua Ái Quốc
Diện mạo TP Thái Nguyên ngày nay.

75 năm, vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc, những người con trên mảnh đất chiến khu xưa đang ra sức thi đua, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vun đắp, kiến tạo đưa Thái nguyên trở thành một trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp hiện đại không chỉ của vùng trung du miền núi phía Bắc mà còn của cả vùng Thủ đô Hà Nội, đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thái Nguyên vào ngày 01/01/1964 đó là xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành “một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta”.