100% các cơ sở giáo dục đã ứng dụng công nghệ thông tin
Triển khai các nền tảng dạy học trực tuyến miễn phí, kết hợp nhiều mô hình dạy học.

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ và Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục.

Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục đã ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin. Ngoài ra, ngành đã triển khai các nền tảng dạy học trực tuyến miễn phí, kết hợp nhiều mô hình dạy học; hình thành dữ liệu ngành Giáo dục phục vụ cho công tác quản lý ngành và quá trình phát triển chính quyền số tỉnh Thái Nguyên; triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử sử dụng chữ ký số từ sở đến các phòng giáo dục đào tạo, các nhà trường liên thông, thống nhất với trục văn bản liên thông của tỉnh và quốc gia.