Theo đó, 10 tháng năm 2018, Trung tâm đã tổ chức kiểm định trên 22 nghìn lượt phương tiện, tăng 15% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt trên 7 tỷ đồng; bảo đảm việc làm cho trên 30 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

xu ly nghiem cac chu phuong tien co hanh vi coi noi hoan cai de cho hang vuot qua quy dinh

Trong tổng số các phương tiện đã kiểm định, có gần 2 nghìn phương tiện không đạt tiêu chuẩn với chủ yếu các lỗi về hệ thống phanh, khí xả, hệ thống lái, khung vỏ, đặc biệt là hệ thống điện, đèn.

Bên cạnh đó, việc nâng cao đạo đức, tác phong, thái độ của đăng kiểm viên cũng được Trung tâm chú trọng, hạn chế các tiêu cực và xử lý nghiêm các chủ phương tiện có hành vi cơi nới, hoán cải để chở hàng vượt quá quy định../.