Xây dựng lớp đảng viên trẻ tài năng
Lễ kết nạp đảng viên tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc sẽ được ghi vào trang sử vàng của nhà trường. Lần đầu tiên, 23 học sinh ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Em Ma Thị Anh Thư, Học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chia sẻ: "Thật tự hào khi là con em của các dân tộc miền núi phía bắc và đặc biệt là đang học tập tại Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng sớm như vậy. Em mong ước là trở về xây dựng quê hương nên em luôn cố gắng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để trở thành một đảng viên tốt".

Những “đảng viên tuổi 18” ngày càng nhiều cho thấy những giải pháp đột phá, cũng là minh chứng về tinh thần đổi mới trong quan điểm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Thái Nguyên về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đó là tạo cơ chế phù hợp hơn trong công tác phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh.

Đồng chí Cao Thu Hà, Bí thư Chi bộ Công tác HSSV, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc cho biết: "Công tác phát triển Đảng viên được thực hiện trong các năm học, nhưng số lượng Đảng viên là các em học sinh được kết nạp trong những năm học trước không được được nhiều, do có nhiều khó khăn. Năm nay được sự chỉ đạo từ Tỉnh ủy, Thành ủy và sự cụ thể hóa của Đảng bộ, việc phát hiện, bồi dưỡng các em là đối tượng Đảng là học sinh để được đi học đã được tạo điều kiện rất là nhiều, thứ nhất là về độ tuổi, thứ hai là về các điều kiện để được đi học".

Câu chuyện về những đảng viên mới, được kết nạp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường không còn là chuyện hiếm ở Đảng bộ TP. Thái Nguyên. Trong năm nay, Đảng bộ trường THPT Lương Ngọc Quyến phấn đấu có 24 học sinh ưu tú được kết nạp vào đảng. Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình tại chi, đảng bộ. Đồng thời, đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và công tác thi đua - khen thưởng cuối năm.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng bộ Trường THPT Lương Ngọc Quyến cho biết: "Khi có chỉ tiêu phân bổ của Thành ủy Thái Nguyên đồng thời có định hướng về các tiêu chí là định hướng rất thuận lợi cho các chi bộ cũng như Đảng bộ của nhà trường để tạo điều kiện bồi dưỡng cho các em học sinh. Từ đầu năm đến nay chúng tôi đã kết nạp được 4 học sinh và và có 8 học sinh cũng chuẩn bị được kết nạp vào cuối tháng năm này".

Xây dựng lớp đảng viên trẻ tài năng
4 tháng đầu năm 2024, toàn Đảng bộ TP.Thái Nguyên đã kết nạp được gần 440 đảng viên mới, trong đó đảng viên mới là học sinh, sinh viên là 64 trường hợp.
Xây dựng lớp đảng viên trẻ tài năng

4 tháng đầu năm 2024, toàn Đảng bộ TP.Thái Nguyên đã kết nạp được gần 440 đảng viên mới (chiếm gần 50% tổng số đảng viên mới của toàn Đảng bộ tỉnh). Riêng số đảng viên mới là học sinh, sinh viên là 64 trường hợp. Trong dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố kết nạp đảng cho hơn 60 học sinh ưu tú ở các trường THPT trên địa bàn.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên: "Phát triển Đảng theo chủ trương chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh, đó là việc tăng số lượng nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để chất lượng Đảng viên được nâng lên, từ giác ngộ chính trị, từ lý tưởng cách mạng trong từng Đảng viên, từ đó người Đảng viên xác định được vai trò của mình, nhiệm vụ của người Đảng viên để rèn luyện, cống hiến và tiếp tục trở thành những Đảng viên tốt trong các chi, Đảng bộ".

Phương châm về công tác phát triển Đảng trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) đến nay vẫn còn nguyên giá trị: “Công tác phát triển Đảng phải làm tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng”. Thực tế tại Đảng bộ TP. Thái Nguyên, cùng với những giải pháp đột phá về chăm lo, kết nạp vào đảng, tiếp tục quản lý, giúp đỡ, bồi dưỡng và rèn luyện các đảng viên trẻ cũng là cách để tạo nguồn và xây dựng một thế hệ đảng viên chất lượng, những người có đủ trí tuệ và năng lực để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của Đảng./.