Việt Nam cần gần 135 tỷ USD đầu tư cho nguồn và lưới điện đến 2030
Nhân viên điện lực kiểm tra, sửa chữa các khiếm khuyết trên đường dây. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận được ý kiến của các bộ, ngành, địa phương góp ý cho Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII, Bộ Công Thương, đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện Kế hoạch Quy hoạch Điện VIII.

Bộ Công Thương đã có Tờ trình Chính phủ về dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII, trong đó xác định nguồn vốn cần để đầu tư, xây dựng các dự án điện đến 2030 dự kiến khoảng 134,7 tỷ USD.

Theo Tờ trình, về phân kỳ vốn đầu tư, dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII đưa ra giai đoạn 2021-2025 là 57,1 tỷ USD trong đó nguồn điện là 48,1 tỷ USD và lưới truyền tải là 9,0 tỷ USD.

Vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 là 77,6 tỷ USD trong đó nguồn điện 71,7 tỷ USD và lưới truyền tải là 5,9 tỷ USD.

Các đề án/dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Ước tính nhu cầu vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

Bộ Công Thương cho biết công suất các nguồn điện linh hoạt, điện nhập khẩu, điện từ năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII được xác định phù hợp với cơ cấu nguồn điện đến năm 2030.

Cụ thể, đối với nguồn điện linh hoạt dự kiến phát triển 300 MW ưu tiên phát triển tại các khu vực có khả năng thiếu hụt công suất dự phòng; tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có.

Đối với nhập khẩu điện, giai đoạn tới năm 2030, dự kiến nhập khẩu khoảng 5.000 MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào.

Đối với nguồn điện từ năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới, những vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện ra nước ngoài là khu vực miền Trung và miền Nam với quy mô xuất khẩu từ 5.000 MW đến 10.000 MW năm 2030 khi có các dự án khả thi./.