UBND tỉnh công bố quyết định về công tác cán bộ
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Theo các Quyết định số 568 và 569 của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh và ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh kể từ ngày 01/04/2024. Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới và đề nghị 2 đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, sở trường, năng lực chuyên môn đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của tỉnh trên các lĩnh vực.

Đại diện 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm cũng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.