tuyen truyen dam net cac hoat dong ky niem 50 nam thuc hien di chuc cua chu tich ho chi minh
Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 8, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn công tác của nước ngoài và Trung ương tại Thái Nguyên. Các hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng và việc thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc triển khai các dự án trọng điểm, công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân...cùng nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã thông tin nhanh kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và công tác tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm 2019.

Về nhiệm vụ trong tháng 9 và những tháng cuối năm, đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, các ngày kỷ niệm lớn, hoạt động khai giảng năm học mới và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đồng thời bám sát thực tiễn của địa phương để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực./.