thai nguyen to chuc hoi nghi 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn có sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới. Trong không khí trang nghiêm, hội nghị đã dành một phút tưởng niệm những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

thai nguyen to chuc hoi nghi 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày Báo cáo 50 năm Thái Nguyên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng chí khẳng định: Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa lịch sử.

thai nguyen to chuc hoi nghi 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh từ năm 1997 đến nay, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự phát triển vượt bậc; hầu hết tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Nổi bật là một số kết quả trên lĩnh vực kinh tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016 - 2018) đạt 13,15%; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 3 năm (2016 - 2018) tăng 21,1%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng; giá trị xuất khẩu bình quân 3 năm tăng 16,3%, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành trong cả nước; thu ngân sách 8 tháng của năm 2019 đạt gần 10.000 tỷ đồng, phấn đấu trong năm 2019 tự cân đối thu, chi ngân sách...Trong những năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính luôn đứng trong tốp đầu các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và cả nước. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế có nhiều tiến bộ.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đã đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình công tác hàng năm. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi đảng viên, góp phần củng cố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai học tập và làm theo Bác...

thai nguyen to chuc hoi nghi 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Về công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho các giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ tập trung tăng cường bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và tập hợp đoàn kết thanh niên; Đoàn Thanh niên đã tích cực tổ chức thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động; từ đó, nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 9 tham luận của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị…đã khẳng định những nội dung, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức học tập, làm theo gương Bác.

Phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mỗi tập thể, cá nhân cần tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật; ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; luôn đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân; văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống dân tộc, biểu hiện từ những việc làm nhỏ nhất và phải thực sự nêu gương với người thân, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội...

thai nguyen to chuc hoi nghi 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị đặc biệt quan trọng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị đối với thực tiễn của đất nước. Đồng chí đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm qua.

Để việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển sâu rộng, thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng tới các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng giữa lý luận và thực tiễn đối với Di chúc của Bác và Chỉ thị số 05. Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là phong cách “Nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân nghe, sâu sát và gắn bó từ cơ sở, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”. Xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua ái quốc của các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

thai nguyen to chuc hoi nghi 50 nam thuc hien di chuc chu tich ho chi minh
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 28 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.